Srážky ze mzdy

Publikováno: 16.4.2021
Příspěvky odborovým organizacím - výpočet čisté mzdy Zdroj: Příspěvky odborovým organizacím - výpočet čisté mzdy

Srážky se v podstatě mohou dotýkat nejen mzdy, ale rovněž i platů a v některých případech i důchodů, rodičovského příspěvku, podpory v nezaměstnanosti, odstupného či dohody o pracovní činnosti. 

Srážky ze mzdy zaměstnance se dělí na dva odvody:

·         dobrovolné  - srážky na stravování, užívání služebních pomůcek, náhrada škody, kterou zaměstnanec způsobil zaměstnavateli atd.

·         nedobrovolné – zde se mohou vyskytnout exekuční či insolvenční příkazy. Nicméně o tom rozhoduje soud nebo správní orgán a vždy musí být při těchto srážkách zachována nezabavitelná částka. V tomto případě se jedná o minimální příjem.

Je nesmírně důležité, aby vznikla dohoda o srážkách ze mzdy. Sice není její forma stanovená, ale vždy je lepší, pokud se bude jednat o písemné vyhotovení, kde bude uvedeno vše nejpodstatnější. Předně v jaké výši a za jakým účelem, protože jedině tak se dá předejít dalšímu nedorozumění. Většinou se jedná o součást pracovní smlouvy nebo jejího dodatku. Výpočet srážek ze mzdy provádí mzdová účetní, případně soud či jiný správní orgán. Také si lze orientačně získat svoji představu a k tomu může skvěle posloužit kalkulačka srážek ze mzdy.

Pohltí exekuce celou mzdu?

Nikdo nemůže rozhodnout o tom, aby se zabavila celá mzda, což by bylo úplně likvidační pro zaměstnance. Naopak v loňském roce byla navýšena částka, která se nesměla dlužníkům zabavit. Tato nezabavitelná částka je určena na pokrytí nezbytných životních nákladů jak pro samotného jedince v exekuci či insolvenci, tak jeho rodinu. Srážky ze mzdy, exekuce nebo insolvence je nařízena příslušným orgánem, nejčastěji soudem. Zaměstnavatel s touto stanovenou výší nemá nic společného.

Nový rok, nové parametry

Srážky ze mzdy 2021 se opětovně budou lišit od loňského roku. Podle nařízení vlády se zvýší náklady na bydlení a další rozhodné parametry. Základní nezabavitelná částka na osobu se poté ustanovila na 7 872,75 Kč. Samozřejmě se navyšuje o další vyživované osoby, což dává jistou záruku i v této nepříznivé situaci.