Plat, mzda a její složky

Publikováno: 16.4.2021
Hrubá mzda - výpočet čisté mzdy Zdroj: Hrubá mzda - výpočet čisté mzdy

Kdo by si jen pomyslel, že účetnictví je tak složité a občas náročné i na samotné definice. Je jednoduché pochopit, že když člověk pracuje, tak získá za odpracované dny jistou odměnu. Nominální mzda je přesně to, co dostane každý zaměstnanec vyplaceno podle toho, jak se domluvil se svým zaměstnavatelem. Otázkou je tedy, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Mzda – je peněžité plnění od každého, kdo zaměstnává a zajišťuje práci.

Plat – by se dalo říci, že je stejné, ale jen s tím rozdílem, že touto formou jsou odměňováni zaměstnanci, jejichž zaměstnavatelem je stát, ale také obec, kraj, státní fondy atd. Náklady na platy a odměny jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele.

Mzda má několika dalších rozdělení

1.       úkolová mzda - výdělek se odvíjí podle počtu jednotek vykonané práce

2.       časová mzda - výdělek pracovníka je stanovený dle množství odpracovaného času

3.       podílová mzda - výdělek je závislý na dosaženém obratu nebo zisku zaměstnavatele, může to být i jen z pouhé části.

4.       Zajímavá je rovněž tarifní mzda, která se skládá ze základní mzdy a další pohyblivé složky mzdy, například osobní ohodnocení, což znamená pro zaměstnance milé zvýšení mzdy.

Každá mzda má další složky, o kterých se sice běžně nemluví, ale patří do brutto mzdy, tudíž hrubého příjmu. Výše mzdy je vždy dána platovým výměrem nebo přímo pracovní smlouvou. Zde se nám objevuje pevná a pohyblivá složka mzdy. Ta je velmi zajímavá, protože je motivační.

Motivační složky mzdy jsou:

-          ­osobní ohodnocení

-          prémie

-          odměny

Je pravdou, že pokud se jedná o osobní ohodnocení, tak se jedná o nenárokovou složku mzdy, o které rozhodne pouze zaměstnavatel. Samozřejmě tím bude ovlivněna měsíční mzda, ale nelze si tuto částku nijak nárokovat. Je to něco úplně jiného, než co je základní mzda, která je jednou ze složek mzdy a představuje pevně danou, neměnnou a pravidelně vyplácenou část mzdy.