Chcete vědět, kolik reálně dostanete od svého zaměstnavatele? Jaká je výše odvodů státu, pojišťovně a kolik zůstane vám samotným? Poradí vám kalkulačka čisté mzdy. Nástroj, která Vám pomůže rychle a jednoduše zjistit, jaká mzda vám bude po všech odvodech vyplacena.

Pohlaví vyžadováno kvůli skloňování.
Studenti do 26 let mají nárok na slevu 4020 Kč ročně.
Sleva je 16 140 Kč ročně.
Invalidita I. a II. stupně: 2520 Kč ročně, invalidita III. stupně 5040 Kč ročně.
Roční sleva 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě, 24 204 Kč za třetí a každé další.
1. dítě ZTP/P: 30 408 Kč ročně, 2. dítě ZTP/P: 38 808 Kč, 3. a každé další dítě ZTP/P: 48 408 Kč.

Výpočet čisté mzdy

Pomocí naší kalkulačky velmi jednoduše. Stačí zadat vstupní údaje a náš systém se automaticky postará o to, aby byl výpočet čisté mzdy nejenom rychlý a přesný, ale aby odpovídal skutečnosti. To proto, že vliv na výslednou mzdu nemají jenom klasické odvody.

Seznamte se se základním výpočtem čisté mzdy

Ta nejvyšší suma je označována jako superhrubá mzda. Často se mluví o částce, kterou musíte zaměstnavateli vydělat, abyste se mu vůbec vyplatili. Základem superhrubé mzdy je takzvaná hrubá mzda, ke které se přičtou z ní stanovené náklady ve výši 9 procent na zdravotní pojištění a 25 procent na sociální pojištění. Toto jsou náklady na straně zaměstnavatele. Teprve tento celkový součet může být označený superhrubou mzdou.

Superhrubá mzda se následně zaokrouhlí na stokoruny nahoru a změní se v označení základ daně. Právě z této zaokrouhlené sumy se odečítá 15 procent. V souvislosti s touto procentní hodnotou se mluví o takzvané záloze na daň. A to před tím, než jsou dále odčítány dostupné slevy na dani.

Slevy na dani pro rok 2019 mají různé podoby

Právě takzvaná sleva na dani může výši měsíční zálohy na daň zajímavým způsobem snížit. Podmínkou pro uznání dané slevy je podepsání Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Jednotlivé slevy na dani se následně mohou uplatňovat měsíčně, nebo ročně.

 • Sleva pro výpočet čisté mzdy 2019
 • Roční sleva
 • Měsíční sleva
 • Sleva na poplatníka
 • 24 840 Kč
 • 2 070 Kč
 • Sleva na vyživovaného manžela
 • 24 840 Kč
 • -
 • Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P
 • 49 680 Kč
 • 4 140 Kč
 • Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně
 • 2 520 Kč
 • 210 Kč
 • Sleva pro invalidní důchod III. stupně
 • 5 040 Kč
 • 420 Kč
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P
 • 16 140 Kč
 • 1 345 Kč
 • Sleva pro studenta
 • 4 020 Kč
 • 335 Kč
 • Daňové zvýhodnění na první dítě
 • 15 204 Kč
 • 1 267 Kč
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě
 • 19 404 Kč
 • 1 617 Kč
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
 • 24 204 Kč
 • 2 017 Kč
 • Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P
 • 30 408 Kč
 • 2 534 Kč
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P
 • 38 808 Kč
 • 3 234 Kč
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P
 • 48 408 Kč
 • 4 034 Kč
 • Sleva za umístění dítěte
 • Až 13 350 Kč
 • -
 • Sleva za elektronickou evidenci tržeb
 • Jednorázově 5 000 Kč
 • -

Po odečtení dané slevy vyjde částka, záloha na daň, která je odvedena finančnímu úřadu. O tuto povinnost se stará zaměstnavatel.

Sociální a zdravotní pojištění platí také zaměstnanec a nebo OSVČ vedená na paušály

Nejsou to jenom odvody na straně zaměstnavatele. Výpočet čisté mzdy zahrnuje také odvody na straně zaměstnance. Ty jsou výrazně nižší a činí 6,5 procenta na sociální pojištění a 4,5 procenta na zdravotní pojištění. I tato výše odvodů je odečítána z takzvané hrubé mzdy, která je o tyto povinné odvody ponížena. Dále je hrubá mzda ponížena také o již výše zmíněnou odváděnou daň finančnímu úřadu. V tu chvíli vznikne suma, která je označena jako čistá mzda. Dále pojištění platí i podnikatel, který si zvolil OSVČ paušály.

Hrubá mzda může být ponížena o další položky

Základní výpočet čisté mzdy může být ponížen ještě o několik dalších srážek z hrubé mzdy. U dlužníků se může jednat o exekuční srážky, a to až do výše životního minima (minimální mzda je státem řízená nejnižší přípustná výplata). Takové sumy následně nemíří ani státu, ani pojišťovnám, ale přímo exekutorům.

Pokud máte nadprůměrný plat, pak se Vás týká solidární daň

Další srážkou může být solidární daň. Ta je uplatňována u lidí, kteří jsou ve skupině nadprůměrných příjmů. Její výše činí 7 procent a je odečítána z hrubé mzdy, která je ještě předtím ponížena o fixní částku ve výši 130 796 Kč.

Nezdanitelné části základu daně

Pojmem nezdanitelné části základu daně se označují takové položky, které je možné odečíst ze základu daně a tak ponížit i celkově zaplacenou výši daní. Jednotlivé položky mohou spadat do různých kategorií, podle svého typu. Jednotlivé možnosti, včetně konkrétní výše upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. My vám přinášíme charakteristiku jednotlivých položek ve srozumitelnější podobě, zde jsou:

Bezúplatná plnění

Jedná se o taková plnění, která jsou reálně poskytnuta, ale zároveň s nimi není spojena žádná konkrétní finanční odměna. Jejich hodnota je stanovena zákonem tak, že celková výše bezúplatných plnění musí přesáhnout 2 procenta ze základu daně, nebo mít hodnotu alespoň 1 000 Kč. Mezi typická bezúplatná plnění tohoto typu patří odběry krve stanovené sumou 3 000 Kč za jeden odběr, nebo dárcovství konkrétního orgánu či odběr krvetvorných buněk, oceněné na 20 000 Kč. Maximální výše všech odečtů může činit 15 % základu daně.

Zaplacené úroky hypotéky

Ze základu daně lze zaplacené úroky hypotéky odečíst v případě, že se týkají spláceného úvěru ze stavebního spoření, nebo se týkají klasického hypotečního úvěru – účelové hypotéky na stavbu či koupi nemovitosti, kterou musí mít konkrétní osoba ve vlastnictví. Zákon stanovuje, že maximální výše odečtené částky může být 300 000 Kč ročně.

Příspěvky na penzijní připojištění

V souvislosti s podporou spoření na důchod patří do skupiny odečitatelných položek také příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, nebo příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Odečíst je možné až 24 000 Kč ročně, přičemž konkrétní výše není rovna zaplaceným příspěvkům, jelikož z této sumy se nejprve odečte fixních 12 000 Kč a teprve tato suma může základ daně ponížit. Dále je možno odečítat i příspěvky na penzijní připojištění s podmínkou, že se tato možnost vztahuje výhradně na smlouvy s délkou 5 let a více, u kterých nebudou naspořené peníze vypláceny dříve, než při dosažení 60 let věku.

Příspěvky na životní pojištění

Mezi nezdanitelní položky odečitatelné ze základu daně patří i soukromé příspěvky na životní pojištění, které má konkrétní osoba sjednáno v takové charakteristice, kdy délka smlouvy přesahuje 5 let a doba vyplácení začíná až s 60. rokem života. V případě splnění této podmínky je možno odečítat až 24 000 Kč ročně.

Příspěvky odborovým organizacím

V případě členství v odborové organizace, které jsou pravidelně odváděny příspěvky odborovým organizacím, je možné i jejich zaplacenou výši ze základu daně odečítat. A to až do výše 1,5 procenta příjmů. Výjimkou jsou příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou. Maximální výše odečtených finančních částek činí 3 000 korun za jedno zdaňovací období.

Úhrady související se vzděláním

Do této kategorie patří především částky spojené s platbou za zkoušky, které ověřují stupeň současného vzdělání. Maximální výše odečtené sumy za úhrady související se vzděláním ze základu daně činí 10 000 Kč. Zvýšené odečty mají zdravotně postižení – až 13 000 Kč, nebo těžce zdravotně postižení – až 15 000 Kč.

Výpočet čisté mzdy není složitý

Za vykonanou práci dostává každý zaměstnanec svoji zaslouženou odměnu. Ihned při nástupu je srozuměn, s jakou výší může počítat a na kdy bude stanovený výplatní den. Jak se ale zdá, tak tu máme malý zádrhel. Mzda je v jaké pozici? Jedná se o superhrubou, hrubou nebo čistou? Kolik nakonec bude vyplaceno zaměstnanci? Od roku 2021 je to o trochu snadnější, protože se superhrubá mzda zrušila a pro základ daně se stává opět hrubá mzda. Při nástupu do zaměstnání se každý prvně setká s hrubým příjmem a teď jen zbývá otázka, jak vypočítat čistou mzdu. Ne každý je znalec v oblasti účetních položek, ale rozhodně každý zvládne výpočet čisté mzdy, když si zvolí správný postup. Ten je totiž velmi jednoduchý. Stačí se zaměřit na správnou mzdovou kalkulačku a přepočet hrubé mzdy na čistou bude během chvíle vyhotovený.

Systém výpočtu je spolehlivý

Pro použití kalkulačky není potřeba znát složité vzorce. Je pravdou, že hrubá mzda obsahuje různé složky, což je základní mzda, příplatky, odměny, náhrady, která zaměstnanci náleží za příslušný měsíc. Nyní je ale čas přistoupit na výpočet čisté mzdy, kalkulačka je připravena si s výpočtem poradit.

 • Zajistí převod hrubé mzdy na čistou, tudíž odečte nutné odečty.
 • Poté se dá i velmi snadno zjistit výpočet čisté hodinové mzdy 2021.
 • Do uvedených kolonek je nutné zadat všechny potřebné údaje.
 • Kalkulačka čisté mzdy je skutečně jedinečný způsob, jak spočítat čistou mzdu.
 • Umí pracovat s údaji, které jsou známé jako hrubá mzda, čistá mzda bude poté jasným výsledkem.

Povinné odvody

Výpočet čisté mzdy z hrubé, se začne odečtením 15 % daně z příjmů a dalších následujících položek. Pro někoho je skutečně velmi složité pochopit, jak se počítá čistá mzda. A není tajemstvím, že častým oříškem je i špatné porozumění, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. Nicméně všechno se dá velmi jednoduše vyřešit, když je po ruce kalkulátor čisté mzdy. Stačí zadat všechny údaje a s ostatním si poradí kalkulačka. Hrubá i čistá mzda 2021 bude během chvíle objasněna. Je skvělé, že díky tak jedinečnému nástroji lze snadno získat výpočet čisté mzdy 2021 online a mít tak přehled o své odměně za pracovní výkon.