Bezúplatná plnění

Publikováno: 3.5.2019
Bezúplatná plnění - výpočet čisté mzdy Zdroj: Bezúplatná plnění - výpočet čisté mzdy

Do kategorie takzvaných bezúplatných plnění řadíme především taková plnění, která souvisejí se zdravotní pomocí jiným osobám. Do této kategorie patří například odběry krve bez nároku na příspěvek, u kterého je stanovena hodnota odečtu v částce 3 000 Kč za jeden odběr. Do kategorie bezúplatných plnění může patřit také odběr krvetvorných buněk, který je ohodnocen částkou 20 000 Kč. Stejnou sumou, taktéž ve výši 20 000 Kč, je ohodnocen také odběr orgánu od žijících dárců. Výjimku v této kategorii činí prokázané cestovní náklady související s odběrem. Ty není možno ze základu daně odečítat.

Zákon u této kategorie stanovuje, že výše odečtených nákladů ze základu daně musí být buď v minimální výši 1 000 Kč, nebo se musí jednat o částku, která odpovídá minimálně 2 procentům základu daně. Naopak maximální sumou, která může být ze základu daně odečtena je hodnota 15 procent. S vyšším základem daně tedy stoupají i částky, které lze zákonně odečítat.