Náhrada mzdy

Publikováno: 16.4.2021
Příspěvky na životní pojištění - výpočet čisté mzdy Zdroj: Příspěvky na životní pojištění - výpočet čisté mzdy

Každý zaměstnanec má právo na svoji odměnu, za vykonanou práci. Ta je přirozeně u každého odlišná, jelikož záleží na mnoha okolnostech, které rozhodují o její výši. Nicméně pokud je vše v pořádku, odpovědná pracovnice zpracuje potřebné účetnické položky a zaměstnanci přijde na účet čistá mzda. Co ale když nastane nepředvídatelná situace a objeví se nemoc, úraz nebo jiné vážné problémy, které zabrání vykonávat zaměstnání? Je nyní zaměstnanec v ohrožení nebo existuje jiné východisko? Zákoník práce naštěstí řeší celou řadu možností, když zaměstnanec nemůže vykonávat svoji práci, čímž je logické, že nemůže dostat zaplaceno. Ovšem v zájmu jeho hmotného zabezpečení mu zaměstnavatel poskytne náhradu mzdy.

Nemoc, úraz, nevolnost – je nejčastějším důvodem, kdy vznikne poměrně velký problém vykonávat zodpovědně svoji pracovní náplň. Zaměstnance naštěstí čeká náhrady mzdy za nemoc, kterou zaměstnavatel poskytuje od prvního dne neschopnosti až po dobu 14 kalendářních dnů. Pokud pracovní neschopnost přetrvává, tak další nemocenské dávky vyplácí OSSZ. Sazba pro výpočet náhrady mzdy se stanoví ve výši 60 % z redukovaného průměrného výdělku. Při delší pracovní neschopnosti se dále upravuje.

Covid 19 – zamíchal více, než dost životními kartami. Mnozí zaměstnanci onemocněli, jiní se ocitli v karanténě. Oba dva zástupci musí dodržovat přísná opatření a jedno je jisté, do práce bohužel nastoupit nemohou. Náhrada mzdy 2021 pamatuje i na tuto nesnadnou situaci a lidem v karanténě tak náleží neschopenka a náhrada mzdy při karanténě. Podmínky jsou stejné jako při nemoci, prvních 14 dnů vyplácí zaměstnavatel. Je pravdou, že z důvodu motivace zaměstnanců dodržovat karanténu a izolaci byla přijata tzv. Izolačka. Jedná se o mimořádný příspěvek až ve výši 370,- Kč za den, čímž by to mělo každého dostatečně motivovat zůstat doma a nešířit vir.

Odpočinek a regenerace -  jinak by se dalo říci zasloužená dovolená. V tomto případě se jedná o náhradu mzdy za dovolenou, která je ale plně určena na zotavení zaměstnance. Přísluší mu za celou dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Výpočet náhrady mzdy se odvíjí podle mnoho okolností, které mají rozhodující vliv na výši náhrady.