OSVČ paušály

Publikováno: 6.5.2019
OSVČ paušály - výpočet čisté mzdy Zdroj: OSVČ paušály - výpočet čisté mzdy

Takzvané OSVČ paušály patří do skupiny výhod, které se týkají určité skupiny živnostníků, kteří reálně nemohou tvořit tolik výdajů, jako skupiny jiné. Jedna skupina živnostníků, podnikající například v segmentu nákupu a prodeje, tvoří výdaje každý den. Jiné skupiny však výdaje téměř nemají. Aby nebyly v podnikatelském prostředí znevýhodněni, mohou využít OSVČ paušál, pomocí kterého si určité procento výdajů vytvoří bez toho, aby je reálně měli.

Jak OSVČ paušály fungují?

Jedná se o vytvoření výdajů tam, kde reálně nejsou. OSVČ paušály tak umožní vytvořit určitý finanční objem, který se odečte z celkového obratu osoby samostatně výdělečně činné. Díky tomu je zisk před zdaněním výrazně nižší, než pokud by paušálu využito nebylo. Výsledkem je pochopitelně i nižší daň z příjmu a fakt, že soukromému podnikateli z jeho ekonomické činnosti zůstává více peněz.

OSVČ paušál je dobrovolný

Nutno dodat, že OSVČ paušál může, ale také nemusí být využitý. Je na každém živnostníkovi, jak se rozhodně. Pokud má reálné výdaje dostatečně velké a ty mu dokážou výrazně snížit základ daně, potom paušály využívat nemusí. Naopak tam, kde je reálné výdaje velmi obtížné tvořit, je využití paušálů na místě. Příkladem jsou například freelanceři, kteří ke svému byznysu často potřebují pouze počítač a nic jiného.

Jak vysoké jsou výdajové paušály?

Výše výdajových paušálů se liší v závislosti na konkrétním podnikatelském odvětví. Ty nejnižší se týkají pronájmů – 30 %, nebo různých svobodných povolání – 40 %. Nejvíce OSVČ spadá do kategorie ostatních živností, kde jsou paušály ve výši 60 %. Nejvíce si mohou svůj základ daně ponížit ti, kteří pracují v zemědělství nebo řemeslné výrobě. Zde činí jejich zákonná hodnota přesně 80 %. To je sazba, o kterou se poníží obrat. Ze zbývajících dvaceti procent je následně hrazena daň z příjmu.