Příspěvky odborovým organizacím

Publikováno: 9.5.2019
Příspěvky odborovým organizacím - výpočet čisté mzdy Zdroj: Příspěvky odborovým organizacím - výpočet čisté mzdy

Členství v odborových organizacích, tedy takzvaných odborech, může skýtat nejenom různé výhody, ale také různé povinnosti. Mezi ty rozhodně patří placení členských příspěvků. I ty se mohou stát položkami, které je možno odečíst ze základu daně. Jedná se o členské příspěvky, které jsou zaplaceny konkrétní odborové organizaci jejím členem. Podmínky pro uplatnění stanovuje zákon tak, že maximálně je možné uplatnit částky, které jsou ve výši 3 000 kč za konkrétní zdaňovací období – tedy za jeden kalendářní rok. Související podmínkou je omezení, které stanovuje, že maximálně lze odečíst sumu odpovídající výši 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních prožitků. Opomíjet nelze ještě výjimku, která je spojena se zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně.