Příspěvky na penzijní připojištění

Publikováno: 7.5.2019
Příspěvky na penzijní připojištění - výpočet čisté mzdy Zdroj: Příspěvky na penzijní připojištění - výpočet čisté mzdy

Podpora spoření na penzi je dnes spojena nejenom s tolik propagovanými státními příspěvky, ale i tím, že lze příspěvky vložené do konkrétních produktů odečítat ze základu daně. Tato možnost se týká penzijního připojištění se státním příspěvkem, stejně jako doplňkového penzijního spoření a týká se také takzvaného penzijního pojištění. Tedy trojice produktů, které lidem umožní svým dílem zlepšit výši penze, která bude pobírána.

Nárok na odečet je spojený se splněním podmínky minimálních příspěvků, které musí činit alespoň 12 000 Kč ročně. Teprve od této sumy se následně počítají jednotlivé příspěvky, kterými lze základ daně ponížit. Zjednodušeně řečeno mluvíme o možnosti odečíst sumu zaplacených příspěvků, která bude ponížena o 12 000 Kč. Výše odečtených příspěvků na penzi však není neomezená. Maximální výše činí 24 000 Kč. Nutno dodat, že dříve se jednalo pouze o sumu poloviční, tedy 12 000 Kč. Plnou maximální sumu může odečíst ten, kdo si spoří měsíčně částkou 3 000 Kč.

V případě takzvaného penzijního pojištění je nutné počítat také se splněním podmínky, která se týká charakteru uzavřené smlouvy. Ta musí být sjednána na délku minimálně 5 let. Další podmínkou smlouvy je nárok na čerpání naspořených peněz, který může nastat až po 60. roku života. Tím bude zaručeno, že naspořené finance budou skutečně použity v souvislosti s lepším důchodem.