Příspěvky na životní pojištění

Publikováno: 8.5.2019
Příspěvky na životní pojištění - výpočet čisté mzdy Zdroj: Příspěvky na životní pojištění - výpočet čisté mzdy

Takzvané životní pojištění je produktem, který má přinášet kombinaci finanční ochrany a dále spoření, díky kterému lze získat finance v budoucnu, v pozdějším věku. A to nejčastěji jako doplněk penze, pro zlepšení kvality života. Jelikož má životní pojištění blízko k samotným penzijním produktům, vztahuje se na něho také možnost odečtu zaplaceného pojistného. I tady byla suma zvýšena z minulých 12 000 Kč na částku aktuálních 24 000 korun ročně.

Podmínkou pro uplatnění je splnění náležitostí smlouvy podobně, jako je tomu u penzijního pojištění. I zde je podmínkou pro uplatnění to, že smlouva musí být uzavřena nejméně na délku 5 let. Druhou podmínkou je využití naspořené části až v době, kdy je poplatníkovi 60 a více let.