Minimální mzda

Publikováno: 5.5.2019
Minimální mzda - výpočet čisté mzdy

Takzvaná minimální mzda je sumou, která je legálně nejnižší přípustnou výplatou, kterou může zaměstnanec od svého zaměstnavatele, za odvedenou práci dostávat. Pokud by byla sjednána suma nižší, dochází zde k porušení zákona. Pro řadu zaměstnanců je tak minimální mzda určitou jistotou v tom, že za svou práci nemohou dostat méně, než kolik aktuálně stanovují zákony. V souvislosti s minimální mzdou lze najít řadu zastánců, kteří argumentují snižováním chudoby, stejně jako odpůrců, kteří argumentují pokřivením trhu.

Minimální mzda je dána zákony

To, jak velká bude minimální mzda, stanovuje zákon. Její ovlivňování má v rukou vláda, která samozřejmě má kompetence hodnotu minimální mzdy nejenom zvýšit, ale i snížit. Často tak může odrážet aktuální ekonomickou situaci a vývoj celé země. Pokud se jí daří, je předpoklad, že se výše minimální mzdy průběžně zvyšuje.

Minimální mzda může souviset s takzvanou zaručenou mzdou

Minimální mzda je odměna zaměstnavatele zaměstnanci za odvedenou práci, na kterou obvykle není nutná žádná specifická kvalifikace. K minimální mzdě se váže také pojem zaručená mzda. Ta souvisí s konkrétní vykonávanou prací, s její náročností a tím, jaké musí mát daný zaměstnanec předpoklady. Zaručená mzda je odstupňována napříč kategoriemi náročnosti konkrétních prací. Každá kategorie má svou minimální mzdu, tedy výši výplaty, která nesmí být u této pracovní pozice nižší.

Jaká je minimální mzda v České republice?

Minimální mzda se od roku 1991 neustále vyvíjí, a to směrem nahoru. Stagnace byla spojena s roky 2006 – 2012, kdy byla po celou dobu neměnná. Následně prošla poměrně skokovým vývojem, který ukazuje na to, že v roce 2019 je její výše 13 350 Kč. Jedná se o takzvanou hrubou mzdu. Tedy odměnu, od které je následně nutné odečíst ještě sazby sociálního a zdravotního pojištění, stejně jako je nutné i ponížení o daň z příjmu.