Minimální mzda

Publikováno: 5.5.2019
Minimální mzda - výpočet čisté mzdy Zdroj: Minimální mzda - výpočet čisté mzdy

Takzvaná minimální mzda je sumou, která je legálně nejnižší přípustnou výplatou, kterou může zaměstnanec od svého zaměstnavatele, za odvedenou práci dostávat. Pokud by byla sjednána suma nižší, dochází zde k porušení zákona. Pro řadu zaměstnanců je tak minimální mzda určitou jistotou v tom, že za svou práci nemohou dostat méně, než kolik aktuálně stanovují zákony. V souvislosti s minimální mzdou lze najít řadu zastánců, kteří argumentují snižováním chudoby, stejně jako odpůrců, kteří argumentují pokřivením trhu.

Minimální mzda je dána zákony

To, jak velká bude minimální mzda, stanovuje zákon. Její ovlivňování má v rukou vláda, která samozřejmě má kompetence hodnotu minimální mzdy nejenom zvýšit, ale i snížit. Často tak může odrážet aktuální ekonomickou situaci a vývoj celé země. Pokud se jí daří, je předpoklad, že se výše minimální mzdy průběžně zvyšuje.

Minimální mzda může souviset s takzvanou zaručenou mzdou

Minimální mzda je odměna zaměstnavatele zaměstnanci za odvedenou práci, na kterou obvykle není nutná žádná specifická kvalifikace. K minimální mzdě se váže také pojem zaručená mzda. Ta souvisí s konkrétní vykonávanou prací, s její náročností a tím, jaké musí mát daný zaměstnanec předpoklady. Zaručená mzda je odstupňována napříč kategoriemi náročnosti konkrétních prací. Každá kategorie má svou minimální mzdu, tedy výši výplaty, která nesmí být u této pracovní pozice nižší.

Odměna za vykonanou práci

Každý kdo pracuje, tak má nárok na odměnu v podobě odpovídající mzdy. Je ale pravdou, že každé povolání nebo zaměstnání je jiné, jsou odlišné podmínky, náročnost na vzdělání a podobně. Díky tomu je rozdílná i minimální hodinová mzda. Naštěstí existuje jistá hranice, kterou nelze porušit a určitě potěší, že čistá minimální mzda 2021 je opět o trochu navýšena. Navíc je třeba zdůraznit, že v podstatě plní jistou funkci.

·         V první řadě musí ochránit zaměstnance před chudobou, tudíž je stanovena tak, aby každý mohl žít skromným způsobem a nestrádal hlady.

·         Rovněž zaručená mzda 2021 by měla zabránit nějakému mzdovému podbízení pracovních sil.

·         Minimální mzda za hodinu by měla být motivací pro zaměstnance nebo lidi, kteří práci hledají.

·         Pro zaměstnavatele představuje minimální mzda v ČR nejnižší úroveň nákladů na mzdy zaměstnanců.

Minimální mzda je jistota

Odměna za práci nesmí jednoduše být nižší, než stanovená minimální mzda, čímž se tato hodnota stává zaručenou mzdou skupiny všech zaměstnanců. Za celých deset let se skutečně proměnila a postupně docházelo každým rokem ke zvýšení minimální mzdy. Pokud vás zajímá kolik je minimální mzda v letošním roce, tak to rozhodně není nic tajného. Tuto skutečnost vyhlašuje vláda a nařízením vlády č. 487/2020 Sb. se od 1. ledna 2021 mění výše minimální mzdy na 90,50 Kč/hod. nebo 15 200,- Kč/měsíc, pokud se odpracuje 40 hodin týdně. Minimální mzda 2021 v čistém bude trochu odlišná, ale to nic nemění na stanovení výše minimální mzdy.

Nejnižší přípustná výplata

Pokud se podíváte na vývoj minimální mzdy, tak můžete vidět, že se pohybuje směrem nahoru. Stále je to minimální hrubá mzda, od které je nutné odečíst daň z příjmu, položky na sociální a zdravotní pojištění. Nicméně se často vyskytuje i pod pojmem minimální zaručená mzda.

Pro zaměstnance je vždy potěšující, když je odměna za práci vyšší a tak není divu, že zvýšení mzdy 2021 opětovně potěšilo pracující. Nejnižší mzda dává i jistou záruku, že ji musí vždy zaměstnavatel dorovnávat a tím zajistit zaměstnancům dostatečný příjem. Pokud vás zajímá minimální mzda 2021 čistá, vyzkoušejte kalkulačku, která umí vypočítat po zadání základních údajů, jaká je min. mzda 2021.