Hrubá mzda

Publikováno: 4.5.2019
Hrubá mzda - výpočet čisté mzdy Zdroj: Hrubá mzda - výpočet čisté mzdy

Pojmem hrubá mzda se označuje taková suma, která má formu odměny před odpočty a před následným zdaněním. Jedná se o hojně využívaný pojem především při různých pracovních pohovorech, stejně jako je tato hodnota velmi často uváděna v inzerátech. Důvodem je fakt, že výše hrubé mzdy je podstatně vyšší, než následná čistá mzda, která se od ní odvíjí. Ta vznikne zaplacením všech odvodů a daní.

Z hrubé mzdy se odečítají primárně tři položky

Výše hrubé mzdy sice může být pro zaměstnance lákavá, ale nutno dodat, že právě z ní jsou následně odečítány v podstatě 3 povinné položky, v zákonem stanovených sazbách. Je to pojistné sociálního zabezpečení, dále se jedná o pojistné zdravotního pojištění a jako třetí je třeba odvést daň z příjmu, která se však počítá z takzvané super hrubé mzdy, které z této vychází. Teprve po daných zákonných poníženích vznikne čistá mzda, kterou již zaměstnanec dostane v nezměněné výši. O samotné odvody se zaměstnanec nestará, jelikož toto všechno zařizuje jeho zaměstnavatel. Jak správný výpočet, tak samozřejmě i to, že částky v odpovídající výši zamíří tam, kam mají.

Hrubá mzda je obecně využívaným označením

Hrubá mzda se velmi často užívá v celé řadě statistik, a to například v podobě průměrné měsíční mzdy, přepočtené na každého konkrétního zaměstnance v naší zemi. Její výše rok od roku stoupá. Důvodem jejího používání je možnost dlouhodobého porovnání vývoje, bez ohledu na to, jak se bude v průběhu času měnit konkrétní míra zdanění. I to je důvod, proč se o ní mluví i v souvislosti s nabízenou pracovní pozicí a jejím ohodnocením.

Její výše je uvedena na výplatní pásce

Každý zaměstnanec má možnost zjistit si, jak velká byla jeho hrubá mzda v konkrétním měsíci. Tuto informaci najde přímo ve své výplatní pásce. V souvislosti s tím zde může dohledat také informace, v jaké výši byly jednotlivé odvody a kolik se z této sumy odečetlo, aby mohla vzniknout mzda čistá.

Hrubá mzda je základ pro výpočet čisté mzdy

Ze stanovené hrubé mzdy se odečítá záloha na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, ale také se k ní připočítá například daňový bonus na děti. Tato odměna za práci nesmí být nižší než státem stanovená minimální průměrná hrubá mzda. Ta se v letošním roce zvýšila, což je velmi příznivé pro každého pracujícího.

·         Minimální hrubá mzda 2021 je stanovena na 15 200,- Kč měsíčně.

·         Tato částka je samozřejmě vyšší, než čistá mzda, protože ta se odvíjí od hrubé mzdy.

·         Při odpracovaných 40 hodinách týdně, je stanovena hrubá mzda na hodinu na 90,50 Kč.