Úhrady související se vzděláním

Publikováno: 12.5.2019
Úhrady související se vzděláním - výpočet čisté mzdy Zdroj: Úhrady související se vzděláním - výpočet čisté mzdy

Stát nabízí určitou formu podpory těm, kteří myslí na průběžné vzdělávání. S tím mohou souviset různé druhy nákladů. Ty položky, které lze odečíst ze základu daně se týkají veškerých úhrad za zkoušky, které mají prokazovat danou profesní odbornost a ukazují na další milník profesní odpovědnosti daného člověka. Výše zaplacených nákladů za jednotlivé zkoušky může být odečtena ze základu daně až do výše 10 000 Kč v jednom zdaňovacím období.

Zvýhodnění v této kategorii mají osoby, které jsou na pracovním trhu určitým způsobem znevýhodněné. Těm současné daňové zákony nabízí výjimku spojenou s tím, že pokud se jedná o osoby zdravotně postižené, mohou si ročně odečíst až 13 000 korun českých. Pokud se jedná o osoby těžce zdravotně postižené, je možné odečíst sumu ve výši až 15 000 Kč.