Odvody, daně ze mzdy

Publikováno: 16.4.2021
Příspěvky odborovým organizacím - výpočet čisté mzdy Zdroj: Příspěvky odborovým organizacím - výpočet čisté mzdy

V letošním roce se mzdoví účetní, poprvé po dlouhé době, museli smířit s tím, že v jejich propočtech nastane trochu změna. Nejzásadnější změnou ve zdanění mezd je zrušení superhrubé mzdy a přichází její nahrazení v podobě klouzavé daně z příjmu fyzických osob. Jedná se o 15 % a 23 %. Pro zaměstnance je to jistá radost, protože se jejich mzdy navýšily. Superhrubá mzda byla dříve základem pro výpočet daně a v současné době bude tímto základem pouze příjem, což je hrubá mzda. Jedná se v podstatě o příjem, který je předmětem daně, rozhodně od ní není osvobozený a ani se nijak nenavyšuje o povinné pojistné, které hradí zaměstnavatel. Nicméně odvody ze mzdy jsou povinné pro každého a proto není divu, že si v podstatě každý vydělá více, než získá.

Co vše se strhne, než vyjde reálná mzda?

·         Mzda se skládá z jistých složek, kterými je pevná a pohyblivá část, příplatky, ale i náhrady a dávky. Všechno dohromady je to hrubá mzda a z ní se odvádí daň z příjmů. Platí pro všechny pracovní smlouvy i dohody mimo pracovní poměr.

·         Sociální pojištění, které ve své složce zahrnuje pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Odvádí se v tomto případě 6,5 % z hrubé mzdy.

·         Zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel ve výši 4,5 % z hrubé mzdy.

Výpočet daně ze mzdy provádí odpovědný pracovník. Pokud chcete se dozvědět, jak to bude s vaší odměnou, tak není problém využít na internetu kalkulačku čisté mzdy, kde si každý může udělat přehled o srážkách, hrubé a reálné mzdě. Výhodou těchto praktických pomůcek je, že není nutné znát ještě další položky, které mohou ovlivnit celkovou mzdu. A letošní rok 2021 jich skutečně přinesl dostatek.

·         Zrušení superhrubé mzdy, výhoda pro zaměstnance, kteří si rozhodně polepší.

·         Zvýšení základní slevy na poplatníka.

·         Zrušení stropu u daňového bonusu.

·         Další výhody v oblasti stravenek.